Signum documentatie

De Signum documentatie bestaat uit de volgende onderdelen:

    Beginnen met Signum

    Rapporten ontwerpen

    Rapporten invullen en afdrukken

    Werken met periodes

    Toetsresultaten

    Werken met cijferlijsten

In de onderstaande beschrijvingen wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke termen:
 • De eerste is Webinterface. Hiermee wordt bedoeld de Signum toepassing zoals die via de browser te benaderen nadat er ingelogd is via www.signumsoftware.nl. De Webinterface kan gebruikt worden voor het beheren van de basisgegevens (gebruikers, groepen, leerlingen, vakken, etc.) en voor het invullen en afdrukken van rapporten.

 • Daarnaast is er de Rapport Ontwerper. De Rapport Ontwerper is de applicatie die u kunt gebruiken om rapportontwerpen te maken en te wijzigen. Hiermee bepaalt u welke vakken er op een rapport moeten komen, hoe de vakken beoordeeld worden en wat de layout van het rapport is. De Rapport Ontwerper is een Windows applicatie en kan gedownload van de download pagina.

Beginnen met Signum

De meest elementaire stappen bij het gebruiken van Signum worden hieronder behandeld, zoals het inloggen en het beheren van gegevens. Er wordt speciale aandacht besteed aan het inrichten van een Signum omgeving.

    Inloggen

    Gebruikersbeheer

    Signum inrichten

    Jaarovergang

    Snel aan de slag met Signum

Inloggen

Hoe log ik in?

Voor de Webinterface: Gebruik de Inloggen knop op de Signum site: www.signumsoftware.nl.
Voor de Rapport ontwerper: Start de Rapport Ontwerper en het inlogscherm verschijnt.

Welke gebruikersnaam moet ik gebruiken?

Gebruik een gebruikersnaam die u van uw applicatiebeheer hebt ontvangen. Als u geen gebruikersnaam hebt en Signum wilt uitproberen, ga dan naar de Demo pagina en meld u aan.
Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam wordt gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld pietje@mijnschool.nl of gebruiker@demo. Weet u niet welke domeinnaam u moet gebruiken, neem dan contact op met uw applicatiebeheerder of met Signum support.

Welk wachtwoord moet ik gebruiken?

Gebruik een wachtwoord dat u van uw applicatiebeheer hebt ontvangen. Kunt u niet inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord, neem dan contact op met uw applicatiebeheerder.

Gebruikersbeheer

Kan ik zelf gebruikers aanmaken?

Ja, dat kan. Na het inloggen in de Webinterface kunt u via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Gebruikers een overzicht krijgen van de gebruikers. Hier kunt u via de Toevoegen knop ook gebruikers toevoegen. Geef hiervoor de Gebruikersnaam (wordt gebruikt als inlognaam, geef hier de gebruikersnaam op zonder domeinnaam), de Omschrijving (de feitelijke naam van de gebruiker) op en geef aan of de gebruiker Administrator en/of Ontwerper rechten heeft.

Wat kan een gebruiker met Administrator en Ontwerper rechten?

Een gebruiker met Administrator rechten heeft de mogelijkheid om alle gegevens binnen de Signum omgeving te beheren. Te denken valt aan het aanmaken van gebruikers en leerlingen, het beheer van vakken en rapporten, etc.
Een gebruiker met Ontwerper rechten heeft de mogelijkheid om rapportontwerpen te maken en aan te passen. Dit kan met behulp van de Rapport Ontwerper. Daarnaast kan deze gebruiker ook de vakken beheren (vaksoorten, vakken en vakonderdelen) en nieuwe rapporten aanmaken voor een groep.

Hoe pas ik mijn wachtwoord aan?

Het wachtwoord is aan te passen na het inloggen in de Webinterface via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Wachtwoord aanpassen. Geef eerst het huidige wachtwoord en type het nieuwe wachtwoord twee keer in.
Een gebruiker met Administrator rechten kan ook het wachtwoord van een andere gebruiker aanpassen, via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Wachtwoord aanpassen. Geef eerst de gebruikersnaam (inlognaam) en type daarna het nieuwe wachtwoord twee maal in.
Voor het invullen en afdrukken van rapporten zijn geen Administrator of Ontwerper rechten nodig.

Signum inrichten

Welke stappen moet ik nemen om Signum in te richten?

Om Signum in te richten kunt u na het inloggen in de Webinterface het beste in deze volgorde de volgende elementen aanmaken:

 • Leerjaar Via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Leerjaren kunt u leerjaren aanmaken en beheren.

 • Groepen Via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Groepen kunt u groepen aanmaken en beheren. Groepnummer is het nummer van de groep (1, 2, 3, etc.), Groepcode om de groep uniek te maken (bijvoorbeeld 1a en 1b die beide groepnummer 1 hebben), Groep beschrijving is de uitgebreide beschrijving (bijvoorbeeld Groep 1a) en Leerjaar het leerjaar van de groep.

 • Gebruikers Via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Gebruikers kunt u gebruikers aanmaken en beheren zoals hier beschreven. Indien u de groepen al heeft aangemaakt kunt u na het aanmaken van de gebruikers deze gebruikers koppelen aan groepen. Een gebruiker kan alleen rapporten invullen en afdrukken van groepen waaraan deze is gekoppeld. Deze koppeling is ook te maken vanuit het scherm waar u de groepen beheert (zie hierboven).

 • Leerlingen Via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Leerlingen kunt u leerlingenaanmaken en beheren. Vul per leerling de Achternaam, Voornaam, Tussenvoegsel (bijvoorbeeld van der), Leerlingnummer (alleen als u dat wilt gebruiken), de Groep en het Instroomleerjaar in.

 • Vakken Via het menu Onderhoud, Beheer van vakken kunt u Vaksoorten, Vakken en Vakonderdelen aanmaken en beheren. U bent er geheel vrij in hoe u uw vakken wilt onderverdelen. Hiervoor is de volgende structuur beschikbaar: Er zijn Vaksoorten (categorieen van vakken, bijvoorbeeld Algemene ontwikkeling, Exressievakken, Persoonlijke ontwikkeling), Vakken (bijvoorbeeld Tekenen, Handvaardigheid, Drama, Dans en Muziek binnen de Vaksoort Expressievakken) en Vakonderdelen (bijvoorbeeld Begrijpend lezen en Technisch lezen binnen het Vak Lezen). De Vakonderdelen zullen uiteindelijk op het rapport van een beoordeling voorzien moeten worden.
  Vakken kunnen ook geimporteerd worden als onderdeel van een rapportontwerp. Dit kan met behulp van de Rapport Ontwerper. Begin dan met een leeg rapportontwerp en importeer een ontwerp (via het menu Bestand, Importeren). Alle vakken die op het te importeren ontwerp staan worden dan getoond. U kunt hier aangeven wat met de vakken gedaan moet worden: aanmaken als nieuw vak, een bestaand vak gebruiken of niet importeren. Voorbeeld rapportontwerpen kunt u vinden op de download pagina.

 • Importeren Via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Importeren van leerlingen, groepen en leerkrachten is het ook mogelijk om Gebruikers, Groepen en Leerlingen te importeren met behulp van EDEX bestanden. De EDEX bestanden kunnen worden geexporteerd vanuit bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem.

Jaarovergang

Wat moet ik aan het begin van het schooljaar doen om de leerlingen in de juiste (nieuwe) groep te krijgen?

Om de leerlingen in Signum in het nieuwe leerjaar in de juiste groep te krijgen zijn er twee mogelijke procedures:

 • Als de leerlinggegevens al in een ander systeem (bijvoorbeeld Parnassys, LAR, ESIS, etc.) worden bijgehouden, dan is het mogelijk om de groepen en de leerlingen opnieuw te importeren zodat de leerlingen automatisch in de juiste groep komen. Volg hiervoor de volgende stappen:

  Maar eerst een nieuw leerjaar aan via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Leerjaren.

  Maak daarna dit leerjaar actief via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Instellingen aanpassen, Huidig leerjaar (globaal) en Huidig leerjaar (deze sessie).

  Nu kunt u de groep- en leerlinggegevens importeren. De gegevens moeten in EDEX formaat zijn. Het importeren kan via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Importeren van leerlingen, groepen en leerkrachten en importeer eerst de groepen en daarna de leerlingen.

  Vergeet na het importeren van de nieuwe groepen niet om de gebruikersrechten voor deze groepen in te stellen (via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Groepen, Toegestane gebruikers... of Onderhoud, Systeembeheer, Gebruikers, Groepen....

 • Via de het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Jaarovergang kunt u in 4 stappen de leerlingen over laten gaan naar nieuwe groepen in het nieuwe leerjaar. De vier stappen zijn als volgt:

  Bij Stap 1 geeft u de gegevens in voor het nieuwe leerjaar (de default instellingen zijn meestal goed).

  Bij Stap 2 geeft u op welke nieuwe groepen er in het nieuwe leerjaar moeten komen. Vul het gewenst aantal groepen in (kan meer dan 8 zijn!) en druk op de knop Toepassen. Daarna kunt u de gegevens van de nieuwe groepen invullen. Bij Nr vult u het groepsnummer is (moet een getal zijn), bij Code een unieke (korte) omschrijving en bij Beschrijving de beschrijving die u aan de groep wilt geven (kan onder andere ook op het rapport getoond worden).

  Bij Stap 3 kunt u per groep in het oude leerjaar opgeven naar welke nieuwe groep de leerlingen in het nieuwe leerjaar over gaan. Indien u kiest voor geen nieuwe groep dan wordt er vanuit gegaan dat de leerlingen in het nieuwe leerjaar niet meer op de basisschool zitten (geldt normaal gesproken alleen voor de groep 8 van het voorgaande leerjaar).

  In Stap 4 ziet u een overzicht van alle aanpassingen die gedaan gaan worden. Nadat u op de knop Uitvoeren heeft geklikt worden de gegevens feitelijk opgeslagen. De leerlingen in de laagste groep zult u alsnog handmatig moeten invoeren of importeren. Vergeet niet om na de jaarovergang de gebruikersrechten voor de nieuwe groepen in te stellen (via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Groepen, Toegestane gebruikers... of Onderhoud, Systeembeheer, Gebruikers, Groepen....

Hoe kan ik zo snel mogelijk Signum inrichten?

Als u snel een omgeving wilt inrichten volg dan de volgende stappen:

 • Zorg er voor dat er een leerjaar aangemaakt is via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Leerjaren in de Webinterface.

 • Zorg er voor dat er een groep bestaat. Dat kan via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Groepen.

 • Zorg er voor dat er een leerling bestaat. Dat kan via het menu Onderhoud, Algemene gegevens, Leerlingen.

 • Bovenstaande stappen kunt u ook vervangen door het importeren van leerlingen (via het menu Onderhoud, Systeembeheer, Importeren van leerlingen, groepen en leerkrachten). Dit kan alleen als u EDEX bestanden heeft.

 • Maak met behulp van de Rapport Ontwerper een nieuw rapportontwerp. Importeer een bestaand rapportontwerp via het menu Bestand, Importeren. Voorbeeld rapportontwerpen om te importeren kunt u vinden op de download pagina. Sla het rapportontwerp op.

 • Gebruik het hoofdscherm van de Webinterface om een nieuw rapport aan te maken. Kies daarbij het in de vorige stap aangemaakte rapportontwerp.

 • Vul het rapport in door het te selecteren in het hoofdscherm van de Webinterface. Invullen kan per leerling of per vak. Daarna kunt u het rapport afdrukken, per leerling of voor alle leerlingen.

Rapporten ontwerpen

Hoe begin ik met het ontwerpen van een rapport?

Voor het ontwerpen van een rapport heeft u de Signum Rapport Ontwerper nodig. Deze kunt u downloaden van de download pagina. Sla het bestand RapportOntwerper.zip op in een map op uw computer en open het bestand. Kopieer het bestand RapportDesigner.exe dat zich in het zip bestand bevindt naar een map op uw computer. Start het programma RapportDesigner.exe door er op te dubbelklikken. U kunt er voor kiezen om een snelkoppeling op uw bureaublad te maken, of in het startmenu.

Hoe log ik in?

Start de Rapport Ontwerper en het inlogscherm verschijnt. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: de gebruikernaam moet ook uw domeinnaam bevatten, bijvoorbeeld gebruiker1@demo of gebruiker2@signumsoftware.nl. Voor meer informatie, zie het onderwerp Inloggen en Gebruikersbeheer.

Hoe open ik een rapport ontwerp?

Na inloggen verschijnt een scherm waarmee u snel een nieuw rapport ontwerp kunt maken of een recent geopend bestaand rapport ontwerp kunt openen. Klik op Meer... om alle bestaande rapport ontwerpen weer te geven.

Hoe maak ik een nieuw rapport ontwerp?

Na inloggen verschijnt een scherm waarmee u snel een nieuw rapport ontwerp kunt maken. Ook kunt nu vanuit de Rapport Ontwerpen via het menu of de knoppenbalk via de optie Nieuw... (Ctrl-N) of Nieuw rapportontwerp (stap voor stap)... een nieuw ontwerp maken. Indien u voor de stap voor stap optie kiest, dan wordt een scherm getoond waarmee u eenvoudig de belangrijkste instellingen van het rapport ontwerp kunt ingeven.
Nadat u een leeg raport ontwerp heeft aangemaakt kunt u nu aangeven welke vakonderdelen op het rapport beoordeeld moeten worden.

Hoe geef ik aan welke vakken er op het rapport ontwerp moeten komen?

Via de knop Vakken toevoegen/verwijderen... of de menu optie met dezelfde naam kunt u vakken toevoegen of verwijderen. U kunt in het scherm wat dan getoond wordt vakken kiezen zoals ze in de webinterface zijn gedefinieerd. Wilt u nieuwe vakken toevoegen die niet in dit scherm getoond worden, gebruik dan de webinterface. Voor meer informatie, zie de ontwerpen Signum inrichten en Snel aan de slag met Signum.

Hoe voeg ik een vak(onderdeel) toe aan het rapport ontwerp?

Via de knop Vakken toevoegen/verwijderen... of de menu optie met dezelfde naam kunt u vakken toevoegen of verwijderen. Selecteer vervolgens een vakonderdeel uit de linker boomstructuur. Deze boomstructuur geeft een hierarchie weer zoals die is gedefinieerd met behulp van vaksoorten, vakken en vakonderdelen in de webinterface. De lijst aan de rechterkant van het scherm bevat alle vakonderdelen die al op het ontwerp staan met daarbij vermeld hoe het onderdeel beoordeeld moet worden.
Zoek in de boomstructuur het vakonderdeel op dat aan het rapport toegevoegd moet worden. Dubbelklik op het vakonderdeel of gebruik de '>' knop om het vakonderdeel toe te voegen. Er verschijnt een scherm waarop aangegeven kan worden wat de manier van beoordelen moet zijn voor het betreffende vakonderdeel op dit rapportontwerp.

Hoe kies of wijzig ik de manier van beoordelen van een vakonderdeel op het rapport ontwerp?

Via de knop Vakken toevoegen/verwijderen... of de menu optie met dezelfde naam kunt u vakken toevoegen of verwijderen. In de lijst aan de rechterkant van het scherm ziet u welke vakonderdelen beoordeeld moeten worden op dit rapportontwerp. Door te dubbelklikken op een vakonderdeel in deze lijst krijgt u een scherm waarop aangegeven kan worden wat de manier van beoordelen moet zijn voor het betreffende vakonderdeel.

Welke manieren van beoordelen zijn mogelijk voor een vakonderdeel?

De volgende manieren van beoordelen zijn mogelijk:
Cijfer Het vakonderdeel wordt beoordeeld met een cijfer. Bij het invullen is het toegestaan om cijfers in te geven, maar ook + en -. De karaktercombinatie 1/2 wordt automatisch omgezet in ½.
Tekst Het vakonderdeel wordt beoordeeld door het door de leerkracht invoeren van een vrije tekst.
Percentage Het vakonderdeel wordt beoordeeld met een percentage. Mogelijke waarde moet tussen 0 en 100 liggen.
Een uit meer Het vakonderdeel wordt beoordeeld met een zin of een woord. De mogelijke waarde kan in de rapport ontwerper worden opgegeven. Op deze manier is een rapport snel in te vullen. Voorbeeld is een beoordeling waarbij de keuze is uit onvoldoende, voldoende, goed en zeer goed.
Meer uit meer Het vakonderdeel wordt beoordeeld met een of meer zinnen of woorden. De mogelijke waarde kan in de rapport ontwerper worden opgegeven. Op deze manier is een rapport snel in te vullen.
Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of er voor dit onderdeel specifiek een commentaar veld opgenomen moet worden op het ontwerp.

Hoe geef ik aan waar een vakonderdeel op het rapport ontwerp moet komen?

De rapport ontwerper beval aan de linkerkant van het scherm een boomstructuur met daarin onder andere de vakonderdelen die op het rapport ontwerp getoond kunnen worden. De rechterkant van het scherm wordt in beslag genomen door het ontwerp venster waarop de layout van een rapport ontwerp is te zien. Om een vakonderdeel toe te voegen klik u het vakonderdeel aan en sleept het naar het ontwerp venster. Op de plaats waar u het vakonderdeel loslaat wordt het getoond. U dient echter eerst aan te geven wat u wilt tonen van dit vakonderdeel. Hier kunt u kiezen uit de naam van het vak (of vaksoort/vakonderdeel), het commentaar voor dit vak en de beoordeling.

Hoe kan ik opmaakprofielen gebruiken?

Alle elementen op het rapport kunnen apart worden opgemaakt (lettertype, lettergrootte, kleur, etc.). Maar in de praktijk blijkt dat er verschillende categorieen van elementen zijn die op dezelfde manier worden opgemaakt. Hiervoor heeft Signum opmaakprofielen. Alle elementen die hetzelfde opmaakprofiel hebben worden op dezelfde manier weergegeven. Standaard zijn er de opmaakprofielen Normaal, Beoordeling, Vaknaam, Commentaar die automatisch worden ingesteld voor de bijbehorende elementen.
Via de het menu Opmaak, Opmaakprofielen aanpassen... is het mogelijk om de weergave van alle elementen met een bepaald opmaakprofiel in een keer aan te passen.

Hoe kan ik lagen gebruiken?

Alle elementen op het rapport zitten in een laag (normaal gesproken in de laag Standaard). Bij het ontwerpen van een rapport kunnen alleen de elementen in de actieve laag aangepast worden. Zo kunt u snel en eenvoudig alle opmaakelementen die niets met beoordelingen te maken hebben (bijvoorbeeld de kop- of voettekst die op iedere pagina staat) in een aparte laag zetten. Per element kan aangegeven worden in welke laag het geplaatst moet worden. Standaard is dat de actieve laag. Lagen kunnen worden beheerd via het menu Beeld, Lagen overzicht.

Rapporten invullen en afdrukken

Hoe begin ik met het invullen van een rapport?

Allereerst moet u inloggen via de Webinterface. Na het inloggen kunt u in het hoofdscherm van Signum een bestaand rapport kiezen om in te vullen. Druk daarna op de knop Invullen.

Er is nog geen rapport, hoe maak ik een rapport aan?

Nadat u ingelogd bent kunt u in het hoofdscherm een nieuw rapport aanmaken. Vul de naam van het nieuwe rapport in (bijvoorbeeld Kerstrapport 2008), kies de datum voor het rapport en kies het rapportontwerp dat gebruikt moet worden voor dit rapport. Het rapportontwerp bepaalt welke vakken er op het rapport staan en hoe deze vakken beoordeeld kunnen worden. Druk daarna op de knop Aanmaken.

Ik ga een rapport invullen. Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt een rapport invullen per vak(onderdeel). Kies het vakonderdeel en druk op de knop Invullen. U krijgt nu een lijst met leerlingen waar u per leerling de beoordeling kunt invullen.
Daarnaast kunt u de beoordelingen invullen per leerlingen. Kies een leerling en druk op de knop Invullen. U krijgt nu een overzicht van alle vakken waarbij u per vak de beoordeling op kunt geven.
Het is ook mogelijk om los de algemene opmerkingen per leerling in te vullen.

Hoe kan ik snel een rapport invullen?

In het scherm waar u de beoordelingen invult kunt u snel van vak naar vak of van leerling naar leerling springen door de Tab toets te gebruiken. Vergeet niet de beoordelingen op te slaan!

Welke mogelijkheden zijn er om een rapport af te drukken?

Allereerst kunt u vanuit het hoofdscherm van de Signum Webinterface een rapport selecteren en afdrukken. Er zal een apart browser venster worden geopend waarin het PDF document wordt geladen. Dit PDF document kunt u opslaan of direct afdrukken.

Daarnaast kunt u vanuit het invulscherm voor een rapport ook afdrukken. Dit kan per leerling (selecteer eerst een leerling) of voor alle leerlingen. U kunt ook de beoordelingen exporteren naar Excel.

PAS OP! Mogelijk moet u de popup-blocker van uw browser uitschakelen!

Werken met periodes

Hoeveel periodes staan er standaard op een rapport?

Alle rapportontwerpen die gemaakt zijn met een versie van Signum vóór versie 3.0 hebben automatisch 1 periode per rapport. Bij het maken van een nieuw rapportontwerp met Signum 3.0 of hoger heeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven dat meer dan 1 periode op een rapport getoond moet worden.

Wat kan ik met meer dan één periode op een rapport?

Bij het afdrukken van het rapport in de tweede periode worden de beoordelingen van de eerste periode ook op het rapport afgedrukt. In het geval u meer dan één periode op een rapport toont (typisch twee of drie) dan maakt u op een rapport ontwerp ruimte voor de beoordelingen van meerdere periodes. U maakt dan per groep per leerjaar slechts één rapport aan, dit in tegenstelling tot de oude situatie. Met oudere versies van Signum was u genoodzaakt per periode een rapport aan te maken.

Hoe maak ik een rapportontwerp met meer dan één periode?

Bij het aanmaken van een nieuw rapportontwerp wordt u gevraagd hoeveel periodes er op het rapport moeten worden weergegeven. Dit kunt u achteraf nog aanpassen via het menu Bestand, Eigenschappen aanpassen....

Waar moet ik rekening mee houden bij het ontwerpen van een rapport met meer dan één periode?

Als u vakonderdeel op het rapportontwerp sleept wordt u nu gevraagd voor welke periodes er een beoordeling moet worden toegevoegd. Met vinkjes geeft u aan voor welke periode dat gedaan moet worden. Standaard wordt er voor iedere periode een beoordelingselement aangemaakt.

Hoe zie ik in de Rapport Ontwerper aan een beoordeling voor welke periode deze is?

Dit ziet u in de hint en in de statusbalk (links onderaan, in de balk onderaan het hoofdvenster). Tussen haakjes staat tussen het nummer van de periode. Dit is alleen van toepassing bij elementen van het type beoordeling.

Kan ik in de Rapport Ontwerper snel de periode van een beoordeling wijzigen?

U kunt de geselecteerde beoordeling snel van periode wijzigen door middel van de toetsencombinatie Control+, bijvoorbeeld Control+1. Dit werkt ook in het geval er meer dan één beoordeling geselecteerd is.

Hoe kan ik een rapportontwerp waarop één periode staat uitbreiden met een extra periode?

Allereerst moet er ruimte zijn op het rapport. Daarna kunt u beoordeling voor beoordeling selecteren, kopieren en met behulp van de toetsencombinatie Control+2 de periode wijzigen. U kunt ook meerdere beoordelingen selecteren en bovenstaande procedure volgen. Het snel selecteren van beoordelingen kunt u doen door een vierkant te trekken met de muis of door de elementen met de muis aan te klikken terwijl u de Control-toets ingeduwd houdt. Daarnaast kunt u ook via de optie Snel selecteren... in het menu Bewerken alle elementen selecteren die opmaakprofiel Opmaakprofiel voor beoordelingselementen hebben.

Hoe werkt het invullen van een rapport met meer dan één periode?

Tijdens een leerjaar maakt u per groep een rapport aan. Dit rapport geeft u een naam. Daarna kunt u een periode aanmaken. Bij het aanmaken van de periode geeft u de naam van de periode (bijv. Kerstrapport) en de datum. Zodra de periode aangemaakt is, kan deze ingevuld en afdrukt worden.

Hoe werkt het afdrukken van een rapport met meer dan één periode?

Zodra u een periode heeft ingevuld kunt u deze afdrukken. Bij het afdrukken van een rapport voor een periode worden alle beoordelingen tot en met deze periode afgedrukt. Ook al is voor een rapport de 3e periode al ingevuld, bij het afdrukken van de 2e periode worden de resultaten van de 3e periode dus niet afgedrukt.

Toetsresultaten

Waarom is het weergeven van toetsresultaten anders dan normale beoordelingen?

Toetsresultaten (bijvoorbeeld cito-toetsen) worden vaak afgenomen op tijdstippen die niet gelijk vallen met het moment van de rapporten. Daarnaast is bij het weergeven van de toetsresultaten vaak interessant om de resultaten te tonen van dezelfde toetsen die de leerling in voorgaande jaren heeft gedaan. Zo kan de ontwikkeling goed gevolgd worden.

Hoe voeg ik toetsresultaten toe aan het rapport?

Allereerst is belangrijk om de toetsvakgebieden te definieren. Dit kan met behulp van de Webinterface (pagina Onderhoud, onderdeel Toets Vakgebieden).
Daarna kunt u in de Rapport Ontwerper een element van het type Toetsresultaten op het rapport slepen. Dit element vindt u in de boomstructuur aan de linkerkant van het venster, onder Opmaak elementen en Rapport data. Via de knop Weergave aanpassen in het Eigenschappen venster (links onderin of via context menu optie Eigenschappen...) krijgt u het Toetsweergave instellingen scherm te zien waarmee u het element kunt opmaken.

Hoe kan ik de weergave van de toetsresultaten beinvloeden?

De toetsresultaten worden weergegeven in tabelvorm. Het lettertype en -grootte kunt u aanpassen via de standaard methode. Met behulp van het Toetsweergave instellingen scherm (zie Hoe voeg ik toetsresultaten toe aan het rapport?) kunt u aangeven of u een rand rondom de de tabel wilt, en of u verticale en horizontale lijnen wilt weergeven. In de eerste kolom wordt de naam van de toets weergegeven. In de bovenste rij de groepen en toetsperiodes. De hoogte van de rijen en de breedte van de kolommen kunt u bepalen door middel van het aangeven van maximum en minimum waarde.

Welke toetsresultaten worden getoond?

In het Toetsweergave instellingen scherm kunt u in de linker lijst bepalen welke toetsen er zichtbaar zijn op het rapport. In de rechter lijst kunt u aangeven welke toetsen er voor dit rapport ingevuld moeten worden. De linker lijst kan toesten bevatten die niet in de rechter lijst aangevinkt zijn. Dit betekent dat deze toetsen niet voor dit rapport ingevuld kunnen worden, maar dat de resultaten uit voorgaande jaren wel wordt weergegeven.

Hoe geef ik aan dat resultaten van toetsen in voorgaande jaren ook getoond moeten worden?

Met behulp van de optie Alle toetsresultaten van schoolloopbaan tonen.

Hoe vul ik toetsresultaten in?

Bij het invullen van het rapport (nadat de periode gekozen is) kan gekozen worden voor Toetsen (de laatste optie in de lijst met vakonderdelen). In het scherm waar de beoordelingen ingevuld kunnen worden is een optie die aangeeft voor welke toetsperiode de toetsresultaten ingevuld worden. Deze kan afwijken van de rapportperiode!

Werken met cijferlijsten

Wat kan ik doen met de cijferlijsten die je met Signum kunt exporteren en importeren?

Met behulp van cijferlijsten kunt u in de periode voordat het rapport wordt meegegeven de rapportcijfers uitrekenen op basis van toetsresultaten. De cijferlijst is een Excel sheet waarin u de resultaten van de toetsen in bewaart die automatisch het gemiddelde cijfer uitrekent. Op het moment dat het rapport ingevuld moet worden hoeft u slechts de cijferlijst te importeren in Signum en de cijfers worden automatisch overgenomen op het rapport.

Het werken met cijferlijsten zorgt ervoor dat u met Signum de rapporten nog sneller hebt ingevuld!

Hoe ziet een cijferlijst er uit?

Een cijferlijst is een Excel bestand dat bestaat uit een aantal werkbladen. Het eerste werkblad toont een overzicht van de beoordelingen voor de vakken voor de leerlingen in de klas. Het eerste werkblad kan niet worden aangepast.
De overige werkbladen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers, voor ieder vak een werkblad.

Tellen alle toetsen even zwaar mee voor het gemiddelde?

Bij iedere toets kan aangegeven worden hoe zwaar deze meetelt in het berekenen van het gemiddelde. In de rij Weging is dit in te vullen. Standaard wegen alle toetsen even zwaar mee (weging is 1).

Kan ik een berekend gemiddelde nog aanpassen?

In de kolom Berekend gemiddelde wordt het gemiddelde cijfer getoond. Hiervan kan worden afgeweken door in de kolom Aangepaste beoordeling (optioneel) een andere waarde in te vullen. De uiteindelijke beoordeling wordt in de kolom Eindoordeel getoond.
Vanzelfsprekend kan na het importeren de beoordeling is Signum ook worden aangepast.

Hoe geef ik aan voor welke vakken ik een cijferlijst wil bijhouden?

Allereerst moet u een rapport aanmaken, een periode selecteren (of aanmaken) en daarna de optie Cijferlijsten exporteren en importeren, Exporteren. Dan wordt het scherm Exporteren cijferlijst getoond. In dit scherm kunt u per vak op het rapport aangeven of het geëxporteerd moet worden (door middel van het vinkje voor de naam van het vak), hoeveel toetsen er (maximaal) gegeven zullen worden voor de vak, of de toetsen beoordeeld worden met een cijfer, of dat hier alleen het aantal fouten wordt genoteerd en, indien er voor het invullen van het aantal fouten wordt gekozen, met hoeveel niveaus er gerekend moet worden.

Hoe werkt dat, het invullen van het aantal fouten?

Bij het berekenen van een rapportcijfer op basis van het aantal fouten van de gebruikte toetsen moeten de volgende gegevens worden ingevuld in de cijferlijst:
  1: Per toets het aantal opgaven (in te vullen in de rij Aantal opgaven).
  2: Per leerling het niveau. Niveaus hebben standaard de waarde A, B, C, etc. Dit is in te stellen in de kolom Niveau.
  3: Per niveau het percentage goed (kolom %goed) waarvoor een cijfer moet gelden (kolom cijfer. Standaard is bij 80% het cijfer 6.
  4: Per toets het aantal fouten voor die toets (in de kolom Aantal fouten Toets n). Aan de hand van het aantal fouten wordt dan automatisch het cijfer berekend in de kolom rechts hiervan.


Kan ik cijferlijsten alleen gebruiken voor vakken die met een cijfer op het rapport worden beoordeeld?

Nee, is het mogelijk om cijferlijsten te gebruiken voor vakken die op het rapport worden beoordeeld met een cijfer, een percentage, één zin uit meer of meer zinnen uit meer.

Een vak wordt beoordeeld door middel van Eén zin uit meer of Meer zinnen uit meer. Hoe geef ik aan welke zin(nen) van toepassing zijn?

In het tabelletje dat boven de toetsresultaten wordt weergegeven kunt u aangeven per zin die als beoordeling gekozen kan worden, wanneer deze zin van toepassing is. Onder de zin staan twee cijfers. Als het berekende gemiddelde tussen het bovenste en onderste cijfer valt, dan is deze zin van toepassing. In geval van Een uit meer wordt alleen de eerste zin als beoordeling gekozen waarvoor bovenstaande regel geldt. Bij Meer uit meer kunnen meer dan één zin geldig zijn.

In Excel zie ik soms gemiddelde cijfers met veel cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 6,666667), maar ik wil een afgerond cijfer op het rapport tonen. Hoe doe ik dat?

Bij het importeren van de cijferlijst kan dit worden aangegeven. Ga allereerst in Signum naar het betreffende rapport, selecteer de juiste periode en klik dan op de optie Cijferlijsten exporteren en importeren, Importeren. Dan wordt het scherm Importeren cijferlijst getoond. Selecteer het Excel bestand en klik op Uploaden. U krijgt dan een overzicht te zien van alle vakken die in de cijferlijst aanwezig zijn. Per vak kunt u nu aangeven of u de beoordelingen wil importeren (door middel van het vinkje).

Indien het een vak ik wat op het rapport als cijfer moet worden weergegeven, dan krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of en hoe er afgerond moet worden. De volgende opties zijn mogelijk:
  Letterlijk overnemen: de beoordeling wordt letterlijk uit de Excel sheet overgenomen. Let op: gemiddeldes worden dus niet afgerond!
  Afronden op hele cijfers: de beoordeling wordt afgerond op een heel cijfer, zonder decimalen
  Afronden op 1 decimaal: de beoordeling wordt afgerond op 1 decimaal
  Afronden op hele cijfers, +, -, ½: de beoordeling wordt afgerond en weergegeven als geheel getal, met een +, een - of een ½ indien van toepassing